Backstugan Frombergs Täppa

under Kärnekulla i Hallebos rote

Frombergs täppa återfinns i handlingarna för storskifte år 1807 i Kärnekulla. Där nämns Frombergs täppa. Den som gett stället dess namn är avskedade soldaten Abraham Fromberg Månsson. Han var född år 1732 i Hackebo och kom hit före år 1780. Hans andra hustru Ingeborg Jöransdotter får nämligen ett döfött barn år 1780 här. Abraham Fromberg dör år 1800. Hustrun Ingeborg bor kvar några år men flyttar innan år 1806.