Torpet Brinken

under Mellan Gölhult i Gölhults rote

De första kända som bodde här var torparen Lars Andersson, född 1738 i Tohlåsen, med hustru Ingeborg Bengtsdotter, född 1736 i Daräng, samt tre barn. De kom hit år 1779 från Högaberg under Svenshult och bodde kvar till år 1815, då de flyttade till Gäbo. Åren 1818-26 bodde torparen Johan Andersson, född 1791, med sin familj här. Från år 1832 ägdes torpet under förpantning och samma år kom Johan Johansson-Lindström, född 1806 i Furusjö, hit med sin familj. De bodde här i 40 år fram till mannens död 1872. 1873-76 bodde den sista torparen här. Det var Fritz Otto Nilsson, född 1837, med familj.