Torpet Sandvik

under Kvighult i Gullskogs rote

Backstuga 1877, senare en förpantningslägenhet, vilken blev avstyckad 1898.