10 Långåsröret

under Hejdestenar / Häradsstenar i Hökens Åhs Allmenning 1690s rote

OBS!  Koordinaterna för Långåsröret är Mycket osäkra. Ingen har lyckats återfinna detta femstenarör. Någon krönt sten har aldrig funnits här.