Torpet Bräknebacken (Ev.)

under Älgafall i Mobos rote

Åren 1820-23 bor torparen Sven Abrahamsson här med sin familj. Åren 1840-42 bor torparen Johannes Svensson här med hustru och sex barn. År 1842 kommer nygifte torparen Gustaf Åhman hit med sin familj. Åren 1846-66 bor Anders Ephraimsson (född 1816) här med sin hustru Hedda Johansdotter (född 1824). Två andra torparfamiljer bor här innan Johannes Carlsson (född 1841) blir torpare här åren 1871-73. 1873-78 arrenderar Josef Bergqvist torpet. Han bor här med hustru och fem barn. År 1878 återkommer Johannes Carlsson, hit som inhyses med sin familj. Familjen flyttar år 1900 till Elgefalla soldattorp. Därefter är torpet obebodd.