Torpet Svensksund

under Dalen i Gölhults rote

Den första noteringen i kyrkboken visar att drängen Abraham Larsson dog i Svensksund den 11/8 år 1795. När den första bosättning har ägt rum kan vi bara gissa. Enligt ett syneprotokoll från år 1851 är husen så förfallna att ett nybygge vore att föredraga. De sista som bodde här var Karl-Johan Andersson och hans hustru Charlotta Karlsdotter. De dog båda år 1901. Husen flyttades till gården Torpet under Svenshult omkring år 1910.