Torpet Sågareboställe med backstuga

under Svedbrotorp i Fjällböls rote