Torpet Petersborg

under Ljunga i Darängs rote

Finns med på Häradsekonomiska kartan 1877