Backstugan Hörnet

under Drottningstorp i Mobos rote

Backstugan omfattade ”4 rutor jord” och här var Johannes Svensson inhyses åren 1880-91. Sedan bodde skomakare Johan Emil Flod här i tre år. År 1886 köpte Frans Johansson stället och han bodde här med sin familj till 1895. Stugan fick namnet Dalstorp när marken avsöndrades 1918 och skräddaren Frans Lundberg flyttade hit med sin familj. De bodde här i två år. Gustaf Edvard Kronlund är lägenhetsägare och bor här med sin familj åren 1929-30. År 1930 kommer Johannes Martis hit med sin familj. De kom invandrande från Gammal-Svenskby i Ukraina.