Gården Holma

under Hornamossen i Flatereds rote

Gården kallas ”Holma-gården”. Denna gård anses som den äldsta bland gårdarna i Hornamossen. Hemmanet upptogs första gången i jordeboken är 1641 såsom kronobygge. År 1733 överläts skattehemmanet på härdshövding Flack och strax därefter till häradshövding Rotbaur.. Hans måg Bengt Johansson Boberg köper år 1750 Hornamossen för 40 daler silvermynt, gården har sedan gått i arv i flera generationer. Laga skifte gjordes år 1862. Omkring år 1920 kom Karl Gustaf Hjalmar Holm hit. Han flyttar strax före år 1940 och husen revs vid samma tid.