Torpet Fattigstugan

under Habo Prästgård i Darängs rote