Torpet Nyolsborg

under Gunnarsbo i Högsbäcks rote