Backstugan (en backstuga-V)

under Härhult i Darängs rote