Backstugan Lilla Bössekärr

under Bössekärr i Gullskogs rote

De första kända som bor här är förre bonden i Bössekärr Johannes Nilsson, född 1800, och hustrun Stina Anders-dotter, född 1799, samt deras 13 barn. De flyttar in i undantagsstugan år 1845. Hustrun dör år 1862 och en arrendator, Nils Johansson Munter, född 1822, flyttar hit med sin familj och stannar till 1876. Enklingen Johannes Nilsson bor kvar tillsammans med dottern Charlotta, född 1833. Han avlider 1880. Åren 1884-93 ägs stället av Anders Johansson Brax, född 1816, och hustrun Maja Lisa Karlsdotter, född 1815. De är de sista som bor här.