Backstugan Hjerpås

under Kvighult i Gullskogs rote

Åren 1879-1901 bor här gratislist Gustaf Hjerp och hustrun Johanna Johansdotter. Hustrun dör 1898 och Gustaf avlider 1901. Därefter kommer nästa pensionerade soldat hit, gratislisten och arbetaren Anders Johan Hjerp med hustru Anna Brita och sonen Einar Richard. Sonen gifter sig och flyttar 1919 och hustrun avlider 1925. År 1924 kommer dottern Emma Matilda och mågen, fd. soldaten Axel Reinhold Lund hit. Emmas make Axel Reinhold dör 1934 och hennes fader avlider 1936. Emma Hjerp-Lund bor kvar 1941.