Torpet Sjölyckan

under Skämningsfors i Skämningsforss rote