Torpet Noltorpet / Motorpet

under Hökensås Kronoallmänning i Svanebackens rote

Senare registrerad under Nätebäcken.