Torpet Amurliden Adela gården

under Amurliden i Flatereds rote

Enl. Husf.längd 1814-1826 ägs gården av Johannes i Hornamossen. År 1827 kommer Johannes Jansson, född i Kättlahultet 1781 och gifter sig med Anna Stina Larsdotter från Amurliden. Efter deras död 1859 tar Anders Johansson, född 1828 i Amurliden, över gården och äger den fram till sin död 1884. År 1902 kommer från Brobacken Adolf Levin Johansson (därav namnet ”Adela”) med hustrun Augusta Gabrielsdotter och barnen Fritz, Berta och Elsa. Efter Adolfs död 1926 flyttar Augusta till Lilla Flittered / Rosenlund. De är de sista boende på gården. Ingvar Linusson var med och rev husen i början på 1940-talet.