Torpet Korpåsen

under Svenshult i Gölhults rote

Korpåsen var ett torp under Svenshult fram till Laga skiftet år 1833-34, och därefter är stället benämnt som en egen brukningsgård. G.M. Sager på Ryfors köper år 1834 Korpåsen och fyra fastigheter av Svenshult samt Bruket - Sätersfors. I köpebrevet 1834 är Svenshults fem fastigheter endast omnämnda som 49/192 mtl, dessa avser här, Nolbo, Hästhagen, Korpåsen, Berget och skogsskiftet Fällorna. Dessa fastigheter var kvar i Sagers ägor fram till 1926.  År 1926 köper Gustav Erland Gustafsson Korpåsen, som han då har arrenderat och brukat i ett år. Torpet Korpåsen finns markerad på Laga skifteskartan år 1833-34 och på alla därefter ritade kartor.