Backstugan Berget

under Hästhagen i Flatereds rote

Stället tillkommer omkring år 1852 då afskedade soldaten Johan Fredrik Hjort född år 1813 och hans hustru Ulrica Nilsdotter född 1797 kom hit. Johan dör år 1853 och Ulrica bor kvar till år 1885 då hon flyttar till fattigstugan. De sista som bodde här var Börje Andersson Skott och hans hustru Maja Lisa Johansdotter samt tre barn. De kom hit år 1875 och flyttar år 1891 till Forserum. Backstugan låg på Hästhagens skogskift några hundra meter norr om Eskedalen. Huset revs omkring år 1900 och kolades av Viktor Landberg. Ladugården flyttades till Marbäcken (Birger Fredrikssons gård).