Torpet Nybygget

under Holmen i Holmens rote

Det är inte känt när torpet flyttades hit till Västergårdens skogskift, troligen när Magnus Andersson-Leijon kommer hit år 1843 från soldattorpet Vättnet. Har var antagen som soldat år 1818, fick avsked år 1843 och dog år 1881 på Nybygget. Stället har varit bebott av flera familjer fram till år 1944 då det köptes av Anna Glad. Nybygget tillhör därefter Västergården och Olle Blomkvist.