Torpet Bäckalund (3)

under Källebäcken i Starbäcks rote