Backstugan Nybrobacken

under Svenshult i Gölhults rote

Första kända bosättningen är 1830 då Anders Johan Bygren med familj flyttar hit från Jönköping. Han arbetade troligen som Garfvare Gesäll på Lädergarfveriet som stället hette då. Från ca 1840 är bostället omnämnt som Nybrobacken. De sista som bodde här var Skomakare Johan Jacobson med familj och de flyttar härifrån år 1860 till Bjurbäck. Backstugan finns med på Laga skifteskartan år 1833-34.