Backstugan Nybygget

under Åsared i Darängs rote

Finns med på Häradsekonomiska kartan 1877