Backstugan Lampastugan

under Väster Lid i Darängs rote