Torpet St. Gölhult 3:7

under Stora Gölhult i Gölhults rote

Avdelad gård, med utflyttningsskyldighet vid Laga Skifte 1848. Denna gård ägdes av Johannes Olofsson.