Torpet Björkelund

under Ängen i Sibbos rote

Från Daräng Södergård kom 1855 torparen Johannes Johansson och hans hustru Greta Gustafsdotter samt tre barn och en fosterdotter. Johannes dör 1868 och samma år flyttar änkan Greta tillbaka till Daräng Södergård. Samma år, 1868, kommer som inhyses Johannes Andersson och hans hustru Johanna Andersdotter hit. De flyttar 1872 till Äspered och är de sista kända som bott här. Björkelund fick ge plats åt en av gårdarna i Ängen efter laga skiftet 1871.