Torpet Nolängen

under Holmen i Holmens rote

Stället har varit bebott sedan år 1819 fram till omkring år 1861. Johannes Svensson född år 1780 i Ledet på Holmens ägor var den siste som bodde på torpet. Han och hustrun Elisabeth hade bott på flera ställe i HABO och haft 8 barn. Två av sönerna blev soldater en av dem var Anders Johansson-Gölin vid Väsgöta Regemente Nr. 28 Gölan. Han antogs år 1834.