Soldattorpet STP no 544, Härhult (Lagerstorp), Skarab. Reg.

under Härhult i Darängs rote

På Storskifteskartan, upprättad år 1748-51, finns här ett torp markerat och det är därmed ett av de äldsta torp som finns registrerade på karta i Habo kommun.  Torpet blir senare ett Soldattorp. Kontrollera namnet, Lagertorpet eller Lagerstorp.