Backstugan Skogslund ?

under Bråten i Baskarps rote

Det finns en backstuga inom Bråtens utmark på Svedudden. Backstugans namn behöver kontrolleras!