Backstugan Lugnet

under Dalen i Gölhults rote

År 1863 kommer Petter Johansson Teng med hustrun Maria Svensdotter och en dotter hit. Familjen kommer från Svensksund. Dottern Klara gifter sig år 1870 med skräddaren Alexander Renström och efterträder föräldrarna på stället. Familjen flyttar år 1904 till Fotabäcken. De är de sista som bor i backstugan. Husen är borta sedan år 1910.