Backstugan Sjödalen

under Svenshult i Gölhults rote

Backstugan Sjödalen under Lilla Svenshult (Bäckebo Mo) är första gången upptagen i kyrkoböckerna år 1883. Den bebos då av Karl August Sköld med familj som är son till Lars Johan Sköld, en av delägarna på Lilla Svenshult, se GÖ 148. Stället tillhör Habo socken fram till ca 1890, då det överförs till Gustav Adolfs församling. Bostället finns fortfarande kvar och det är nu uppfört nya byggnader på denna plats.