Torpet Backelund

under Björstorp i Darängs rote

Det var ett torp under Björstorp. Där bodde en gammal änka som hette Lina hon hade två döttrar, Rut och Judit. Rut gifte sig med Gustav Lilja. Judit bodde kvar i Backelund och var sömmerska. Hon gifte sig med Lars Persson i Orrabacken. Lars var byggnads snickare och slaktare. Sedan har det varit många ägare, familjen Rolf och Inga-Lill Seving med barn bodde där några år. Stugan är reparerad till en fin villa.