Torpet Öjevalla

under Lilla Slätthult i Holmens rote

Första kända bosättning år 1839 då kommer Lars-Erik Larsson med hustrun Johanna Gustafsdotter och deras 2 barn. De flyttar 1842 till en Bs. under Somneryd. År 1843 kommer från närbelägna Krösenrödjan under Dalen torparen Johan Fredrik Göransson med hustru och två barn, ytterligare fyra barn föds på stället som nu kallas för Nyhemman. Sista boende Johannes Johansson med hustrun Stina Lisa och 6 barn flyttar 1875 till Halleberg el. Bomsterhult. Torpet låg ca 200 meter öster om Brobacken. Husen borta före år 1900.