Backstugan (en backstuga-O)

under Härhult i Darängs rote