Torpet Kojan

under Stora Hallebo i Hallebos rote

Omnämnt redan 1729 då torparen Anders hustru dör här. Då benämnt Ringborgs torp Cojan, det är först 1800 som Stora Hallebo Norrgård står som ägare. Från 1920 även benämnt Hallefors och då fanns några småindustrier här, vilka utnyttjade vattenkraften i Hornån. Den siste kände som bodde här var Karl Gustaf Harry Brämberg. Han kom hit 1896 och dör här 1961.