Kvarnen Strömsdal

under Källebäcken i Starbäcks rote

Smedja med vattenfall vid Hornån, avsöndrad som egen fastighet 1906 med beteckningen Källebäcken 1:21.