Torpet Bruket

under Svenshult i Gölhults rote

Bruket nämns år 1685 i jordeboken. År 1742 anlade Ryfors bruk en masugn här. Denna skulle förse Ryfors med tackjärn, malm hämtades från Järnberget och myrmalm från närliggande sjöar. Blåsningen vid masugnen pågick en månad per år och gav ca 50-60 ton järn. År 1798 begärde Nils Westfeldt att få flytta masugnen till Ryfors. 1830 anlades ett smidesverk av H J Zettergren. Tillverkningen påbörjades vid kopparhammaren och verket kallades Settersfors och fick stämpeln SF. År 1834 såldes företaget till G M Sager på Ryfors. Ca år 1900 arrenderar smeden Johan Landberg Settersfors. Många arbetstillfällen skapades här och vi ser spår av kolmilor och bebyggelse, t.ex. ”Stenastan”. På Storskifteskartan, upprättad år 1748-51, finns Masugnen markerad strax norr om dammen, vid utloppet, medan själva bruket är placerat söder om dammfästet öster om dammen.