Gården Vita Hall

under Darängs rote

Före detta gård som numera tillhör Nygård. Anders Johansson med hustru och två söner flyttar härifrån till Holgropen, Prestebolet år 1901. De är de sista som bor här. Husen brann ned på 1920-talet.