Backstugan Sjöryd

under Brännåsen i Sibbos rote

År 1836 kom Sven Gustafsson Tingman hit från Sörtorp under Vagnhult. Hustrun Eva Engström och en fosterdotter följde med hit. Sjöryd är då ett torp och Sven äger det på förpantning. Sedan bor här ytterligare två familjer innan torparen Zachris Zackrissson kommer hit 1855 med hustru och tre barn. Föräldrarna bor kvar till sin död, 1889 resp 1901. En dotter bor kvar till 1913. År 1916 kommer skräddaren August Linus Josefsson hit med hustru och sju barn. Delar av familjen bor kvar åtminstone en bit i på 1940-talet.