Torpet Fotabäcken

under Ulvestorp i Gullskogs rote

Fotabäcken var först en backstuga. År 1839 kommer Petter Johansson Teng hit med hustru och 3 barn. Från år 1842 är stället enbart nämnt som torp. Mellan åren 1868 och 1887 bor här Klas Blomqvist med hustrun Kristina Johansdotter Brink, de flyttar till Noltorp under Gäbo. Den siste som bodde här var Hjalmar Sandberg som kom hit från Krösarödjorna. Han flyttade 1946 till Ängen under Gubbhulan.