Backstugan Arons

under Kråkeryd i Högsbäcks rote

Från torpet Lilla Bäckebo (Rinaldos) kom år 1866 Aron Johansson hit med sin hustru Charlotta Nilsdotter och två barn. Charlotta var dotter till Nils Larsson som vid samma tidpunkt bodde på Nybygget (Eländet) under Kråkeryd. Charlotta dör år 1877 och Aron dör år 1880. Stugan rivs troligen kort därefter. En förstiktig gissning är att Karl Johan Larsson använde virket när han byggde backstugan Ljunghem vid denna tidpunkt.