Järnberget

under Svenshult i Gölhults rote

Under 1700-talet bröts här järnmalm. Ryfors bruk anlade år 1742 en masugn vid nuvarande Sätersfors. Malm hämtades från bl.a. Järnberget och forslades ned till masugnen. Dock visade det sig att malmen från Järnberget var av dålig kvalitet och järnet blev sprött. Malmbrytningen pågick mellan åren 1742 till 1760. Man kan idag se tre stora dagbrott där malmen bröts. Källa: ”Ryfors bruk 1742 – 1920” av Bengt Berglund.