Backstugan Götestugan

under Gäbo i Gölhults rote

Den första kända bosättningen ägde rum år 1839. Den sista kända som bodde här var Stina Lisa Zakrisdotter. Hon flyttar år 1898. Stina var änka efter Karl Fredrik Andersson. Backstugan kallas därför även ”Kala Stine lôckan”. Husen är borta sedan början av 1900-talet. Fordom gick den så kallade ”Greva vägen” förbi här och den syns ännu tydligt ca 75 meter rakt österut ned mot Långebromossen. Vägen är uppkallad efter greven Per Brahe d.y. På en karta över Gäbo sockenallmänning från 1875, inför uppdelningen av marken, finns tre byggnader illustrerade. Troligtvis är område 608 samma som GÖ 64: Skarna-Lises, område 610 samma som GÖ 131: Pantzarstugan och område 611 samma som GÖ 65: Götestugan eller Karla-Stines.