Gården Holmens by

under Holmen i Holmens rote

Holmen upptogs första gången i jordeboken år 1539. Här låg Holmens sex gårdar väl samlade innan de vid laga skifte år 1841 placerades ut. År 1673 fanns tre bönder i Holmen, Anders, Håka och Peder. Anders son Anders Andersson gifter sig år 1693 med en dotter till Håka. Peders son Oluf gifter sig med Elin Andersdotter. Dessa båda gårdar har sedan delats och inflyttar gör också Sven Tyresson, därmed är gården uppdelad på sex gårdar. Folkmängden i byn var år 1673 45 personer.