Torpet Hagalund

under Slättebråten i Holmens rote

År 1867 kom Gustaf Jonasson hit från Älghagen med hustrun Fredrika Johansdotter och fem barn. Hagalund omnämns ganska snart som en förpantning. Fredrika dör 1885 och då flyttar Gustaf tillbaka till Älghagen. Ytterligare sju familjer bor här, varav två kom hit från N. Amerika, innan hemmansägaren och snickaren August Torsten Fredrik Fritzsson kom hit 1934 från Brännåsen med hustrun Vendela och sonen Gunnar.