08 Elgesten

under Hejdestenar / Häradsstenar i Hökens Åhs Allmenning 1690s rote

  Vid Elgesten finns ingen krönt sten eller något femstenarör. År 1690 markerades gränsen med tre krönta ekpålar. Dessa finns (fanns?) kvar år 2010 och kan ses på bilden nedan. Pålarna ligger ovan på "Elgestenen".