Backstugan Panzarstugan

under Gäbo i Gölhults rote

Noterat ur sockenstämmoprotokoll 4 augusti 1839: ”§3 Som enkan Johanna Pantzar och dess barns kringvandring är övermåttan betungande för hvar och en, som nödgas herbergera detta talrika och osnygga hushåll, uppdrog församlingen åt hemmansegaren Johan Kyrkander i Lilla Gölhult, att accordera med corporalen Lindelöf i Somneryd om uppbyggandet af en stuga på tjenligt ställe, till inrymmande av nämnda hushåll.” Johanna Pantzar flyttar hit med sex barn från Rävåsen under Tumbäck. Johanna dör 1856. Pigorna Stina Johansdotter och Charlotta Svensdotter flyttar härifrån 1876 och är de sista som bott här. På en karta över Gäbo sockenallmänning från 1875, inför uppdelningen av marken, finns tre byggnader illustrerade. Troligtvis är område 608 samma som GÖ 64: Skarna-Lises, område 610 samma som GÖ 131: Pantzarstugan och område 611 samma som GÖ 65: Götestugan eller Karla-Stines.