Torpet Linnarshemmet

under Stora Hallebo i Hallebos rote

Ett gammat torp som med säkerhet fanns redan på 1720 talet. Under 1800 talet bodde tre generationer från samma familj här, år 1800-1830 Petter Carlsson och hans hustru Maria Abrahamsdotter, år 1830-1865 sonen Anders Pettersson och h.h. Lisa Svensdotter och år 1865-1885 sonsonen Anders Gustav Andersson och h.h. Maja Lisa Sjöberg. Den siste torparen kom till Linnarshemmet år 1894. Byggnaderna revs i samband med laga skifte på Stora Hallebo år 1900 och flyttades till torpet Berget. En av de ursprungliga gårdarna på Stora Hallebo fick då flytta hit och dess ägare, Karl Lundgren, byggde år 1905 upp sin nya gård på de före detta torpägorna. Den nya gården fick namnet Norra Hallebo.