Backstugan Skogslund

under Mosseslätt i Holmens rote

Från Älghagen kom 1863 Carl Johan Pettersson med hustru och fyra barn. Barnen flyttar ut och hustrun Anna Stina Jansdotter dör 1908. Karl Johan avsöndrar Skogslund från gården men dör 1912. 1913 verkställs avsöndringen och då flyttar dottern Karolina Kristina hit. Hon dör 1920 och året efter flyttar Karl Johan Gren samt hustrun Karolina Cecilia hit från Jäboruder. Hustrun dör 1932 och Karl Johan dör 1942.